Composition of the Editorial Board of the Scientific and Technical Collection of Czech Railways

State as at  10. 5. 2019

 

EB Chairperson:           Ing. Jiří Ješeta                     

EB Vice-chairman:      Ing. Michal Štěpán                    

Technical Editor:          Jana Švajnerová                   

 

EB Members:

 

 

1.    Ing. Jaromír Bittner

Drážní úřad

2.    Ing. Jindřich Borka

ČD – Informační Systémy, a.s.

3.    Mgr. Petr Dvořák

SŽDC, s. o., TÚDC Praha

4.    Ing. Petr Chlum

VUZ, a.s.

5.    Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Fakulta dopravní ČVUT Praha

6.    Ing. Pavel Janoušek

Drážní úřad

7.    Ing. Danuše Marusičová

ACRI

8.    prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

nezávislý odborník

9.  prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Univerzita Pardubice, prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

10.  Mgr. Věra Nadějová

ČD, a.s., odbor personální

11.  Ing. Radoslav Pospíšil

ČD, a.s., ředitel odboru informatiky

12.  Michal Roh

ČD Cargo, a.s.

13.  Mgr. Petr Šťáhlavský

ČD, a.s., kancelář předsedy představenstva

14.  Ing. Jaroslav Vašátko

VUZ, a.s.