Composition of the Editorial Board of the Scientific and Technical Collection of Czech Railways

State as at  9. 7. 2018

 

EB Chairperson:           Ing. Michal Štěpán                  ČD, a.s., Member of the Board of Directors

EB Vice-chairman:      Ing. Jiří Ješeta                         ČD, a.s., Director of Department

Technical Editor:          Jana Švajnerová                      ČD, a.s.

 

EB Members:

1.    Ing. Karel Beneš

SŽDC, s. o.

2.    Ing. Jaromír Bittner

Drážní úřad

3.    Ing. Jindřich Borka

ČD – Informační Systémy, a.s.

4.    Mgr. Petr Dvořák

SŽDC, s. o., TÚDC Praha

5.    Ing. Petr Chlum

VUZ, a.s.

6.    Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Fakulta dopravní ČVUT Praha

7.    Ing. Pavel Janoušek

Drážní úřad

8.    Ing. Danuše Marusičová

ACRI

9.    prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

nezávislý odborník

10.  prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Univerzita Pardubice, prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

11.  Mgr. Věra Nadějová

ČD, a.s., odbor personální

12.  Ing. Radoslav Pospíšil

ČD, a.s., ředitel odboru informatiky

13.  Michal Roh

ČD Cargo, a.s.

14.  Mgr. Petr Šťáhlavský

ČD, a.s., kancelář předsedy představenstva

15.  Ing. Jaroslav Vašátko

VUZ, a.s.