Composition of the Editorial Board of the Scientific and Technical Collection of Czech Railways

State as at  15. 11. 2017

 

EB Chairperson:     doc. Dr. Ing. Roman Štěrba       ČD, a.s., Member of the Board of Directors

Technical Editor:    Jana Švajnerová                        ČD, a.s., KPMV

 

EB Members:

1.    Ing. Karel Beneš

SŽDC, s. o.

2.    Ing. Jaromír Bittner

ČD, a.s., Odbor kolejových vozidel

3.    Ing. Jindřich Borka

ČD – Informační Systémy, a.s.

4.    Mgr. Petr Dvořák

SŽDC, s. o., TÚDC Praha

5.    Ing. Petr Chlum

VUZ, a.s.

6.    Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Fakulta dopravní ČVUT Praha

7.    Ing. Pavel Janoušek

nezávislý odborník

8.    Ing. Danuše Marusičová

ACRI

9.    prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

nezávislý odborník

10.  prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Univerzita Pardubice, prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

11.  Mgr. Věra Nadějová

ČD, a.s., Odbor personální

12.  Mgr. Miriam Pavloušková

ČD, a.s., Odbor informatiky

13.  Ing. Radoslav Pospíšil

ČD, a.s., Odbor informatiky

14.  Michal Roh

ČD Cargo, a.s.

15.  Mgr. Petr Šťáhlavský

ČD, a.s., Kancelář předsedy představenstva

16.  Ing. Jaroslav Vašátko

VUZ, a.s.